PRACA KLASOWA

TWIERDZENIA  PITAGORASA        gr. I

 

 

Zad.1. Napisz słownie twierdzenie Pitagorasa

 

Zad.2. Sprawdź czy trójkąt jest prostokątny;

a)6cm, 8cm,12cm

b)    8cm, 10cm, 6cm.

c) 

zad.3. Oblicz brakujący bok trójkąta prostokątnego jeżeli:

 ( a, b – przyprostokątne, c – przeciwprostokątna)

a)a=12cm ,  b=16cm    

b)    a= 4cm ,   c=8cm

c)b=5cm  ,   c=15cm

 

zad.4. Oblicz długość przekątnej prostokąta o bokach 9cm i 12cm.

 

zad.5. Oblicz  długość przekątnej kwadratu o boku 10 cm.

 

zad.6. Oblicz wysokość trójkąta równoramiennego, którego podstawa  16cm , a ramię 20cm.

 

zad.7. Oblicz  obwód  trapezu równoramiennego o podstawach 28cm i 18cm oraz wysokości 13cm.

 

zad.8. Oblicz obwód rombu, którego przekątne mają  24cm i 10cm.

 

zad.9. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku  2cm.

 

zad. 10 (dodatkowe ) Dane są dwa okręgi współśrodkowe o promieniach  24cm i 25 cm.
 Oblicz długość cięciwy stycznej do mniejszego okręgu.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACA KLASOWA

TWIERDZENIE  PITAGORASA     gr.II

.

 

Zad.1. Napisz słownie twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

 

Zad.2. Sprawdź czy trójkąt jest prostokątny:

a)    6cm, 4cm, 5cm

b)    3cm, 5cm, 4cm

c)     

Zad.3. Zad.9. Oblicz brakujący bok trójkąta prostokątnego , jeżeli:

( a, b –przyprostokątna C – przeciwprostokątna)

     a)  a=6cm  ,    c= 12cm

     b)  b= 8cm  ,   c= 12cm

d)     a= 3cm  ,   b= 6cm

 

Zad.4. Oblicz przekątną kwadratu o boku 8cm.

 

Zad.5. Oblicz wysokość trójkąta równoramiennego o podstawie 16cm i ramieniu 18cm.

 

Zad.6. Oblicz obwód trapezu równoramiennego o podstawach 18cm
i 8cm oraz wysokości 13cm.

 

Zad.7. Oblicz obwód rombu o przekątnych 12cm i 16 cm.

 

Zad.8. Oblicz pole trójkąta równobocznego o boku 4cm.

 

Zad.9. Oblicz długość przekątnej prostokąta o bokach 16cm i 12cm.

 

zad.10. (dodatkowe) Dane są dwa okręgi współśrodkowe o promieniach 40cm i 41cm. Oblicz długość cięciwy stycznej do mniejszego okręgu.