Test sprawdzający dla klasy I gimnazjum – procenty

Opracowała:  mgr  Romana  Jeneralczyk

 

Procenty

 

Imię i nazwisko: .................................................

 

Klasa: ......................

 

 

Numer zadania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Liczba punktów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma punktów

 

 

Ocena

 

Instrukcja dla ucznia:

1.     Za każde prawidłowo wykonane zadanie uzyskujesz liczbę punktów wskazaną obok zadania.

2.  Wszystkie potrzebne obliczenia wykonuj na otrzymanej karcie testu.

3.     Czytaj uważnie treści zadania.

4.     Nie używaj korektora i kalkulatora.

 

POWODZENIA

 

Zad.1

Zamień ułamki na procenty:

 

a) 1p                                    b) 1p                                         c) 1p

 

=                                     0,7=                                          =

 

Zad.2

Zamień procenty na ułamki:

 

a) 1p                                   b) 1p                                           c) 1p

 

25%=                                  1,75%=                                       4%=

 

 

 

Zad.3 –1p

Zamaluj 75% poniższej figury

 

 

 

 

 

 

 

 


Zad.4 –1p

Oblicz  20%  liczby 2.

 

Zad.5 – 2p

W klasie I gimnazjum ze sprawdzianu z matematyki 16% to były oceny bardzo dobre, 44% - dobre, 12%- dostateczne, 20%- dopuszczające, a 8%- niedostateczne. Sporządź prostokątny diagram procentowy ilustrujący przedstawioną sytuację.

 

Zad.6- 2p

W sklepie papierniczym jest 2000 zeszytów w kratkę, 15% to zeszyty 80-kartkowe. Ile zeszytów 80-kartkowych jest w sklepie papierniczym?

 

Zad.7- 2pp

Jakim procentem liczby 56 jest liczba 84.

 

Zad.8 –3pp

Sukienka po 20% obniżce kosztowała 158,40 zł. Oblicz cenę sukienki przed obniżką.

 

Zad.9- 3pp

W pewnym sadzie zerwał się porywisty wiatr i 40% owoców spadło. Po kilku dniach ogrodnik zerwał 90% pozostałych owoców, zostawiając na drzewach tylko 12 sztuk. Ile owoców rosło na drzewach?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela ocen w zależności od liczby zdobytych punktów w poszczególnych poziomach

 

 

 

 

Poziom

Ocena

P

PP

Ilość punktów

0 - 5

0 – 3

Niedostateczny

6 - 8

0 – 3

Dopuszczający

9 - 12

0 – 3

Dostateczny

9 - 12

4 – 5

Dobry

9 - 12

6 - 8

Bardzo dobry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan testu

 

Zad.

Badana umiejętność

Kategoria celu

Poziom wymagań

1a

U. zamieni ułamek zwykły o mianowniku 100 na procent

A

P

1b

U. zamieni ułamek dziesiętny na procent

B

P

1c

U. zamieni ułamek zwykły na procent

B

P

2a

U. zamieni na ułamek procent zapisany w postaci liczby naturalnej

C

P

2b

U. zamieni na ułamek procent zapisany w postaci liczby dziesiętnej

C

P

2c

U. zamieni na ułamek procent zapisany w postaci liczby mieszanej

C

P

3

U. zaznaczy dany procent figury

C

P

4

U. obliczy procent danej liczby

C

P

5

U. przedstawi dane na prostokątnym diagramie procentowym

B

P

5

U. opisze diagram

6

U. wybierze poprawną metodę

C

P

6

U. obliczy procent danej liczby w zadaniu tekstowym

7

U. wybierze poprawną metodę

C

PP

7

U. obliczy jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

8

U. wybierze poprawną metodę

C

PP

8

U. obliczy liczbę na podstawie jej procentu

8

U. zapisze poprawną odpowiedź

9

U. wybierze poprawną metodę

C

PP

9

U. obliczy liczbę na podstawie jej procentu

9

U. zapisze poprawną odpowiedź